O MENI

Specijalistička oftalmološka ordinacija dr Milena Vujanović

 
 

Dr sci med Milena Vujanović osnovala je specijalističku oftalmološku ordinaciju nakon višegodišnjeg rada i usavršavanja u zemlji i inostranstvu u oblasti dečije oftalmologije.


Oblast rada:

 

Strabologija i ambliopija, Skrining na ROP (pregled prevremeno rođenih beba)

 

Obrazovanje:

 

Završila  Medicinski fakultet u Nišu 1998.god sa prosečnom ocenom 9,97.

 

Specijalistički staž iz oftalmologije obavila  na Klinici za očne bolesti KC Niš i položila specijalistički ispit 2006. god. sa odličnom ocenom.

 

Zvanje Doktora medicinskih nauka stekla na Medicinskom fakultetu u Nišu 2016.god sa temom: Refrakcioni status oka i biometrijske karakteristike prematurusa sa i bez prematurne retinopatije.

 

Slika iz Helsinkija

Radno iskustvo i stručno usavršavanje

 

Na Klinici za očne bolesti KC Niš radila od 2000. do 2020.god u Kabinetu za strabologiju i odseku za neonatalni skrining. Iza sebe ima preko 1000 operacija razrokosti.

 

 

Edukaciju iz oblasti skrininga i terapije prematurne retinopatije kod prevremeno rođene dece obavila pod mentorstvom prof dr Ane Oros i nakon toga pokrenula skrining program na prematurnu retinopatiju u Kliničkom centru Niš.

 

Usavršavanje iz oblasti strabologije obavila  najpre na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara -Beograd i nastavila dalja usavršavanja u inostranstvu.

 

Završila školu primene ultrazvuka u oftalmologiji.

 

Učesnik  naučnog projekta “VISION 2020“, u okviru kojeg se realizuje i program kontrole slepila kod dece zbog prematurne retinopatije u Srbiji, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Član je radne grupe za ROP pri Ministarstvu zdravlja.

 

Aktivni je učesnik brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor brojnih radova objavljenih u stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Takođe, autor je poglavlja u knjizi „Pedijatrijska Oftalmologija - odabrana poglavlja“ u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

 


Član je Udruženja Oftalmologa Srbije  SLFS, Internacionalnog udruženja strabologa - ISA, Svetskog udruženja pedijatrijskih oftalmologa i strabologa - WSPOS, ESCRS.

Naši Rezultati

Neka brojevi pričaju o nama
 
godina radnog iskustva
zadovoljnih pacijenata godišnje
stručnosti i posvećenosti
modela naočara

Menu