NAŠE USLUGE

Naše usluge

Image
Kompletan oftalmološki pregled dece (određivanje vidne oštrine, provera refrakcije u cikloplegiji, motilitet, pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka) - blagovremenom proverom vidne oštrine i refrakcije kod dece i njihovim adekvatnim korigovanjem omogućava se pravilan razvoj vida i sprečava pojava slabovidosti i razrokosti.

 
 
Kompletan oftalmološki pregled odraslih (određivanje vidne oštrine na daljinu i blizinu, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka)
 
Skrining na ROP - pregled prevremeno rođenih beba - pravovremenim pregledom očnog dna prevremeno rođene dece omogućava se adekvatna dijagnostika i odgovarajući tretman prematurne retinopatije a sa ciljem sprečavanja posledica prematurne retinopatije i daljeg praćenja razvoja vida.
 

Dijagnostika i tretman svih vrsta razrokosti kod dece i odraslih - strabizam ili razrokost podrazumeva nepravilan položaj očiju. Može nastati u bilo kom životnom dobu, ali je najčešći u dečijem uzrastu. Skretanje oka može biti prisutno stalno ili se može pojaviti u određenim situacijama, kada je osoba umorna ili nakon dužeg čitanja i rada. Ukoliko se ne prepozna na vreme i neadekvatno leči često za posledicu ima slabovidost.Dijagnostika  i tretman slabovidosti (ambliopija) - ambliopija ili slabovidost je najčešći uzrok slabijeg vida kod dece. Može biti prisutna na jednom ili oba oka.  Pravovremenim otkrivanjem, odgovarajućim terapijskim pristupom i redovnim praćenjem terapijskih efekata može se uspešno lečiti.

Dijagnostika oboljenja pomoćnih organa oka (očni kapci, suzni putevi, konjunktiva) i njihov konzervativni tretman ili tretman putem malih hirurških intervencija.

Ultrazvučna dijagnostika oboljenja oka (A i B scan)

Fitovanje terapeutskih i protetskih kontaktnih sočiva, kao i obuka pacijenata za njihovo nošenje i održavanje.Rehabilitacija vida slabovide dece i odraslih - određivanje različitih optičkih i elektronskih pomagala u cilju rehabilitacije vida slabovidih pacijenata koja bi im olakšala svakodnevni život i poboljšala njegov kvalitet.Sistematski pregledi


Naši Rezultati

Neka brojevi pričaju o nama
 
godina radnog iskustva
zadovoljnih pacijenata godišnje
stručnosti i posvećenosti
modela naočara

Menu